РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 25 «Зварник» (І курс) на 04.11.2020

 уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Хімія

Гонтаренко І.М.

Оксигеновмісні органічні сполуки

Жири як представники естерів

Поняття про жири.

Класифікація жирів та їхні відмінності.

Фізичні властивості жирів.

Хімічні властивості жирів.

Біологічна роль жирів.

1.Опорний конспект «жири»

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти; § 18 п.застосовуємо 1,2,3.

 

 

2

Інформаційні техн.

Кравченко С.І.

Будова автоматизованих систем керування

Використання інформаційних технологій на виробництві

http://dvpub.dp.ua/content/load_files/106.pdf

Скласти опорний конспект п 1.1.

Письмово відповісти на питання:

1.            Що називають керуванням?

2.            Що може бути об’єктом керування?

 

3

Матеріалознавство

Климчак   В.Ф.

3

Класифікація й маркування сталей і чавунів.

Маркування сталей та чавунів.

Законспектувати

Ст. № 95-100.

 

В.М.Гарнець

Інтернет ресурси

4

Фізична культура

Гавричков М.В.

Модуль «Легка атлетика»

 

№ 21

Легка атлетика

ЗРВ. Спец. вправи бігуна. Біг у рівномірному темпі.https://www.youtube.com/watch?v=TX9mlyqcK5EРозвиток сили.

Виконати вправи на розвиток сили.

https://www.youtube.com/watch?v=aFFvFmjVx5w

5

Хімія

Гонтаренко І.М.

Оксигеновмісні органічні сполуки

Вуглеводи

Вуглеводи: поняття, класифікація.

Поширення у природі.

Вміст вуглеводів у харчових продуктах

1.Опорний конспект «класифікація вуглеводів»

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти; § 19 п.застосовуємо 1,2.

 

 

6

Електротехніка з основами промислової електроніки

Безпальченко Н.Є.

Магнітне поле та електромагнітна індукція

Лабораторна робота №2 Дослідження явища електромагнітної індукції

1.       Магніт вставляють у котушку північним і південним полюсом;

2.       Змінюють швидкість руху магніту;

3.       Заміняють один смуговий магніт на два магніти.

.

Подивитись відео дослідів, на подвійному листку виконати лабораторну роботу (див.Google Клас)

повторити

§25 с.46-50.

Підручник

Електротехніка з осовами промислової електроніки Китаев В.Є.,1994

https://www.twirpx.com/file/402006/grant

§25 с.46-50.

7

Основи правових знань

Онишко І.В.

Екологічні права та обо-в’язки грома-дян

Обов’язки держави щодо екологічного контролю підприємств

Правове забе-зпечення еколо-гічної безпеки;

функції прези-дента та Верхо-вної Ради в забезпеченні екологічної безпеки; функції Мінеко-логії та природ-них ресурсів

Опрацювати матеріал на стр. 298 – 300. Скласти опорний конспект уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Гнатенко. «Основи правознавства», навчальний посібник,

2004 р.

8