РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 25 «Зварник» (І курс) на 09.11.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Біологія

Онацька І.В.

Обмін речовин та пере-творення енергії.

Вуглеводи: огляд будови і біологічної ролі.

1.Будова вуглеводів.

2.Властивості  вуглеводів.

3.Функції вуглеводів.

1.Скласти опорний кон-спект.

2.Відповісти,письмово, на запитання.

Підручник

Біологія і екологія

10 кл. В.Соболь

2

Фізична культура

Гавричков М.В.

Модуль «Легка атлетика»

№ 23

Легка атлетика

 

ЗРВ. Загально розвиваючі вправи. Розвиток рухових якостей.

Розвиток рухових якостей

https://www.youtube.com/watch?v=UPPxAnJaQFw

3

Математика (алгебра)

Бабич О.П.

Функції, їхні властивості і графіки

Контрольна робота

 

1. Корінь п – го степеня.

2.Означення п – го степеня з числа а.

3. Степінь з дробовим показником.

4. Властивості степені додатних чисел з раціональним показником.

5. Степенева функція. 6. Ірраціональні рівняння

Виконати вправи к/р:

Початковий рівень № 243 (а);

№ 295;

№ 296

Середній рівень

№ 297 (а, б);

№ 350 (б);

№ 381;

Достатній рівень

№ 300 (а-в);

№ 367 (а)

Високий рівень

№ 370 (а)

Виконати с/р:

4 завдання

на с. 75 – 76,

В – І або В - ІІна ваш вибір

Математика-2013

Г. П. Бевз;

§ 6 - 9,

с. 50 – 75

 

 

4

Укр. література

Семенюк І.О.

І.Франко.

І.Франко. Драма «Украдене  щастя»

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3784

 

Прочитати  драму  І.Франка «Украдене  щастя»

Написати  есе  на  тему: «Що  потрібно  людині  для  щастя?»

Л.Коваленко. Українська  література. 10 клас. Рівень  стандарту.  Київ  «Оріон» 2018 р.

https://dovidka.biz.ua/ukradene-shhastya-analiz/

 

 

5

Біологія

Онацька І.В.

Обмін речовин і перетворення енергії.

Особливості обміну речовин у автотрофних і гетеротрофних організмів.

1.Особливості обміну речовин у автотрофних

організмів.

2.Особливості обміну речовин у гетеротрофних організмів.

1.Дати письмові відповіді на1-6 питання до завдання для само-контролю § 23 ст.99

та  § 24 ст.103

 

Підручник

Біологія і екологія

10 кл. В.Соболь

6

Укр. мова

Семенюк І.О.

Поняття  норми  в  сучасній  українській літературній мові. Орфоепічна  норма

Орфоепічна  помилка. Орфоепічний  словник.

http://natalianemirovska.blogspot.com/2018/01/blog-post_31.html

 

Параграф  24, ст. 75-77, впр. 247, 248,249, 252 (усно).

Опрацювати  параграф 24. Записати  правила  в  зошити  (ст.75-76).

Впр. 255, 257 (пис.)

Н.Б.Голуб. Укр.мова, Рівень  стандарту.          10 клас, Київ, 2018 р.

https://vseosvita.ua/library/orfoepia-pidgotovka-do-zno-371808.html

https://yandex.ua/

 

7

Математика (геометрія)

Бабич О.П.

Перпендику-лярність прямих і площин у просторі

Перпендикулярність прямої і площини.

Розв’язування задач

1. Перпендикулярність прямої і площини.

2. Перпендикулярні відрізки

3. Ознака перпендикулярності прямої і площини.

4. Властивості відношення перпендикулярності прямих і площин.

5. Перпендикуляр і похила

1. Опрацювати:

а) § 27 - 29,

с. 202 – 216;

б) переглянути  відео – ролик на тему:

«Похилі та їх проекції. Теорія» ; презентації на теми:

«Перпендикуляр і похила» «Перпендикуляр і похила. Розв’язання задач»

(весь матеріал  розміщено в

Google – класі)

Задачі записати в робочий зошит

2. Розв’язати :

№ 1058 на с. 218;

№ 1014 на с. 211; № 1039 на с. 216

Математика-2013,

Г. П. Бевз;

§ 27 - 29,

с. 202 – 216

 

 

8