РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 25 «Зварник» (І курс) на 12.11.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Електротехніка з основами промислової електроніки.

Безпальченко Н.Є.

Електричні кола змінного струму

Змінний струм та кола змінного струму.

1.                   Процес одержання та використання змінного струму.

2.                   Характеристики змінного струму.

Законспектувати §29,30 с.55-59. (див.Google Клас)

 

Підручник

Електротехніка з основами промислової електроніки Китаев В.Є.,1994

https://www.twirpx.com/file/402006/grant

§29,30 с.55-59.

2

Електротехніка з основами промислової електроніки.

Безпальченко Н.Є.

Електричні кола змінного струму

Опори в кілі змінного струму

1.                   Активний опір змінного струму.

2.                   Реактивний опір змінного струму.

3.                   Загальний опір.

Законспектувати §33 с.63-66 та вивчити формули.

Підручник

Електротехніка з основами промислової електроніки Китаєв В.Є.,1994

https://www.twirpx.com/file/402006/grant

§33 с.63-66

3

Економіка галузева

Онишко І.В.

Ринок робочої сили

 

 

 

 

 

 

 

Міграція трудових ре-сурсів. Про-блеми безро-біття  і соці-альної захи-щенності насе-лення в Україні.

Міграція трудових ресу-рсів; служба зайнятості та її функції.

 

Опрацювати  матеріал на стр. 408 – 409. Законспектувати функції служби зайнятості.

Бобров В.Я. Основи рин-кової еко-номіки, підру-чник, 2003 р.

4

Основи зварювання плавленням та термічного різання.

Климчак   В.Ф.

9

Автомати для зварювання.

Види автоматів для зварювання.

Законспектувати

сторінка  Ст.№165-166.

(завдання в класі)

 

 

Гуменюк І.В. «Технологія електродугового зварювання»

5

Контроль та забезпечення якості званих робіт.

Климчак   В.Ф.

 

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ І НОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ.

Системи забезпечення якості  і нормування .

Законспектувати в класі.

Інтернет ресурси.

6

Фізика

Шапочка Н.О.

Механіка

Відносність механічного руху

Закон додавання швидкостей

1)Опрацювати теоретичний матеріал та занотувати ОК за підручником §3

2)Розв’язати: впр 3, №1

Т.М.ЗасєкінаД.О.Засєкін Фізика і астрономія 10 клас, 2018 р

7

Іноземна мова

Чорноштан В.М.

National Cuisine

Приготування страв за рецептами

1Назви інгрідієнтів

2.  Борщ –українська національна страва

3. Рецепт улюбленої страви.

 

 

Впр.3 стр. 109

О. Карп’юк. Англійська мова 10 клас. Тернопіль . Астон 2018

8