РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 25 «Зварник» (І курс) на 17.11.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Матеріалознавство.

Климчак   В.Ф.

5

Будівельні сталі.

Сталі які використовуються в будівнистві

Законспектувати

Ст. № 192-199.

Дивись в класі.

В.М.Гарнець

Інтернет ресурси

2

Основи зварювання плавленням та термічного різання.

Климчак   В.Ф.

9

Загальні рекомендації з техніки зварювання.

Техніка зварювання на малих,середніх  великих швидкостях

Законспектувати

Ст.№171-172.

Гуменюк І.В. «Технологія електродугового зварювання

3

Основи зварювання плавленням та термічного різання.

Климчак   В.Ф.

2

Будова та принцип роботи ацетиленового генератора середнього тиску.АСМ-1.25.-3

Призначення  ацетиленового генератора.

Законспектувати

Ст № 15-17.

І.В. Гуменюк,

О.Ф.Іваськів. Обладнання і технологія газозварювальних робіт

 

4

Матеріалознавство.

Климчак   В.Ф.

5

Машинобудівні сталі

Цементовані й азотовані сталі.

Сталі які можна проводить термообробки.

Опрацювати і законспектувати Ст.№199-202

В.М.Гарнець

Інтернет ресурси

5

Техн. креслення

Безпальченко Н.Є.

Основні правила креслення

Складні розрізи

1.        Визначення складного розрізу.

2.        Види складних розрізів, їх позначення на кресленні

Законспектувати

с.153-154, подивитись та вивчити презентацію, виконати тестові завдання (див.Google Клас).

Підручник

Сидоренко В.К. Технічне креслення,2000

https://biblioteka-cpto.ucoz.com/load/profesijna_pidgotovka/tekhnichne_kreslennja/sidorenko_v_k_tekhnichne_kreslennja/34-1-0-98

с.153-154

6

Інформатика

Кравченко С.І.

Інформаційні технології в суспільстві

Навчання в Інтернеті

с 30-33 О. Бондаренко, Інформатика 10(11) Рівень стандарту.

Скласти опорний конспектс30-33.

Письмово відповісти на питання:

1.                   Назвіть основні недоліки та переваги дистанційної освіти

2.                   Наведіть приклади україномовних онлайн платформ

 

О. Бондаренко, Інформатика 10(11) Рівень стандарту

7

Хімія

Гонтаренко І.М.

Оксигеновмісні органічні сполуки

Практична робота № 1

Розв’язування експериментальних задач

О.Г.Ярошенко

Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти; § 21, п. 1,2,3, 4, 5, 6.

https://history.vn.ua/pidruchniki/yaroshenko-chemistry-10-class-2018-standard-level/22.php

 

8