РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 25 «Зварник» (І курс) на 20.11.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Технічне креслення

Безпальченко Н.Є.

Основні правила креслення.

Додаткові та місцеві вигляди креслення

1.        Призначення та позначеннядодаткових виглядів.

2.        Місцеві вигляди,їх позначення.

Законспектувати

с.182-184.

Підручник

Сидоренко В.К. Технічне креслення,2000

. с.182-184. https://biblioteka-cpto.ucoz.com/load/profesijna_pidgotovka/tekhnichne_kreslennja/sidorenko_v_k_tekhnichne_kreslennja/34-1-0-98

2

Історія України

Харченко В.Є.

Тема № 1

Україна в роки Першої світової війни

Урок № 2

Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу.

1. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу.

2. Ставлення населення й політиків Наддніпрянщини до війни.

3. Вплив війни на політичний рух у західноукраїнських землях.

Скласти опорний конспект

Дайте відповіді на питання: ст.20

Історія України: підручник для 10 кл. /О.Пометун, Н.Гуган. – К., 2018

3

Інформ. техн.

Кравченко С.І.

Будова автоматизованих систем керування

Гнучкі автоматизовані виробничі комплекси

http://infohmc5.blogspot.com/p/5.html

 

Скласти опорний конспект.

Письмово відповісти на питання:

1.             Назвіть рівні гнучких виробничих систем ?

2.             Що таке гручкий виробничій комплекс?

 

4

Фізична культура

Гавричков М.В.

 

Модуль «ППФП»

 

 

 

№ 28

ППФП

Загально розвивальні вправи. Комплексно силова вправа.

Виконати комплексно силову вправу.

https://www.youtube.com/watch?v=x7K7PGr1gYQ

5

Основи зварювання плавленням та термічного різання.

Климчак   В.Ф.

2

Полум’ягасник його будова та призначення,Зварювальні пальники їх призначення та будова,рукави шланги.

Призначення обладнання в ацетилено-кисневому зварюванні

Законспектувати

сторінка Ст.№ 31.42-43.

Гуменюк І.В.

О.Ф.Іваськів.

Обладнання і технологія газозварювальних робіт

6

Основи зварювання плавленням та термічного різання.

Климчак В.Ф.

2

Балони для стиснутих газів. Балонні вентилі.

Будова балонів для стиснутих газів.

Законспектувати

сторінка Ст.№  32-34.

Гуменюк І.В.

О.Ф.Іваськів.

Обладнання і технологія газозварювальних робіт

7

Охорона праці

Волошенко О.М.

Тема №1.

Правові та організаційні основи охорони  праці

Урок №9.

Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів

1.Призначення засобів колективного та індивідуального захисту

2.Засоби колективного захисту

3.Засоби індивідуального захисту

Складіть опорний конспект

 

Л.Е.Винокурова, М.В.Васильчук, М.В.Гаман,

«Основи охорони праці», §2.7 сторінка 78-87

8