РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 25 «Зварник» (І курс) на 23.11.2020

 уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

 

Рекомендована література

1

Біологія

Онацька І.В.

Обмін речовин і перетворення енергії.

Структури клітин,які за-безпечують процеси ме-таболізму.

1.Транспортування речовин крізь плазматич-ну мембрану.

2.Виведення речовин з клітини.

1.Прочитати § 22 ст.92

2.Виконати самостійну роботу з ілюстраціею

ст..94

Підручник

Біологія і екологія

10 кл. В.Соболь

2

Фізична культура

Гавричков М.В.

 

Модуль «ППФП»

 

№ 29

ППФП

 

ЗРВ. Комплексно силова вправа. https://www.youtube.com/watch?v=JTgMOXNblnc

Виконати вправи на розвиток рухових якостей

https://www.youtube.com/watch?v=UPPxAnJaQFw

3

Математика (геометрія)

Бабич О.П.

Перпендику

лярність прямих і площин у просторі

Застосування теорема про три перпендикуляри. Властивість точки рівновіддаленої від сторін многокутника

1. Перпендикулярність прямої і площини.

2. Перпендикулярні відрізки

3. Ознака перпендикулярності прямої і площини.

4. Властивості відношення перпендикулярності прямих і площин.

5. Перпендикуляр і похила.

6. Теорема про три перпендикуляри.

7.Властивість точки рівновіддаленої від сторін многокутника

 

 

 

1. Опрацювати:

а) § 29,

теорема 17

(про три перпендикуляри)

с. 214;

б) презентацію на тему:

«Теорема про три перпендикуляри. Розв’язування задач»

(весь матеріал  розміщено в

Google – класі)

-Задачі 1-3 на побудову

(слайди 7-12)

- Задачі для самостійного обчислення 1-3 (слайди 13-15)

-Задачі1-3 на обчислення

(слайди 17-22)

- Задачі для самостійного обчислення 1-3 (слайди 23-24) Задачі записати в робочий зошит

2.Додаткове завдання

(достатній рівень)

Розв’язати :

№ 1052,

№ 1053 на с. 218

Математика-2013,

Г. П. Бевз;

§ 29,

с. 213 – 217

 

 

4

Інформатика

Кравченко С.І.

Інформаційні технології в суспільстві

Комп’ютерно-орієнтовані засоби діяльності

https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-5

 

Скласти опорний конспектс.

Письмово відповісти на питання:

1.       Назвіть відомі Вам комп’ютерно-орієнтовані засоби планування практичної діяльності

2.       Охарактеризуйте Google Календар

О. Бондаренко, Інформатика 10(11) Рівень стандарту

5

Інформатика

Кравченко С.І.

Інформаційні технології в суспільстві

Інтернет маркетинг та Інтернет банкінг

https://sites.google.com/site/informacijnesuspilstvo26/informacijni-tehnologiie-u-suspilstvi/urok-7-internet-marketing-ta-internet-banking

 

Скласти опорний конспект

Письмово відповісти на питання:

1.       Що таке маркетинг ?

2.       Назвіть різновиди віддаленого банкінгу

О. Бондаренко, Інформатика 10(11) Рівень стандарту

6

Інформ. техн.

Кравченко С.І.

Будова автоматизованих систем керування

Автоматизовані системи управління технологічними процессами

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC

 

Скласти опорний конспект.

Письмово відповісти на питання:

1.       Охарактеризуйте АСК ТП .

2.       Яка існує класифікація АСК ТП ?

 

7

Інформ. техн.

Кравченко С.І.

Будова автоматизованих систем керування

Автоматизація та роботизація на базі інноваційних комп’ютерних технологій

http://www.robotics.kiev.ua/robotics_principles.html

 

Скласти опорний конспект.

Письмово відповісти на питання:

1.             Назвіть основні етапи роботизації

2.             Які переваги на Ваш погляд мають роботизовані виробництва ?

 

8

Технологія металів

Безпальченко Н.Є.

Основи сучасної металургії металів

Способи виробництва сталі.

1.        Конверторний спосіб отримання сталі.

2.        Мартенівський спосіб отимання сталі

3.        Отримання сталі в електропечах.

Законспектувати, подивитись відео, виконати сам.роботу (див.Google Клас), с.54-56

Матеріали та технологія машинобудування Чумак М.Г. https://raillook.com/download/materiali-ta-tehnologiya-mashinobuduvannya-m-g-chumak/

С.54-56