РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 3 «Кравець» (ТН) на 02.11.2020№ уро-ку

Предмет

ПІБ 
(викладача,
 майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Економіка галузева

Онишко І.В.

Тема 11. Виробнича діяльність підприємниць-ких структур

Показники виробничої діяльності

Малі і середні підприємства;

великий  бізнес

Опрацювати матеріал параграфу № 13.2. Записати в зошити схему «Сутність і види підприємництва» на стр. 376.

Бобров В.Я. Основи ринкової  економіки і підприємництва , підручник,
2003 р.

2

Охорона праці

Волошенко О.М.

Тема 3. Основи пожежної безпеки.    Вибухо небезпека виробництва і                 вибухозахист.

Урок №16. Вогнегасильні речовини та матеріали

Горіння речовин і способи його припинення

Поняття вогнестійкості та її ступінь.

Вогнегасильні речовини та їх властивості

Скласти опорний конспект.

Дайте відповіді на питання

1.Назвіть види процесу горіння.

2.Які ступені вогнестійкості мають будівельні конструкції?

3.Назвіть вогнегасильні речовини

Л.Е.Винокурова, М.В.Васильчук, М.В.Гаман,

«Основи охорони праці»,

§ 3.5-3.7

стор. 106-112

3

Економіка галузева

Онишко І.В.

Тема11. Виробнича діяльність підприємниць-ких структур

 

 

 

 

 

 

Показники ефективного використання фондів підпри-ємства

Виробничі фонди;

оборотні фонди; знос виробничих фондів.

Опрацювати матеріал параграфу №  6.4. Записати в зошит схеми на стр.206, 208.

Бобров В.Я. Основи ринкової  економіки і підприємництва , підручник,
2003 р.

4

Основи трудового законодавства

Онишко І.В.

Тема 10. Соці-альні гарантії та захист працівників

Компенсація при втраті роботи

Види допомоги по безробіттю

Опрацювати матеріал параграфу № 8.2. на стр.199 – 200. Записати види допомоги по безробіттю.

 

 

 

 

П.І.Гнатенко. «Основи правознавства», навчальний посібник, 2004 р.

5

Основи електротехніки

Безпальченко Н.Є.

Електричні кола постійного струму

Поняття про загальний розрахунок складного кола постійного струму.

1.        Послідовне з’єднання резисторів.

 

Законспектувати

§9 с.15-18

Підручник

Електротехніка з осовами промислової електроніки Китаев В.Є.,1994

https://www.twirpx.com/file/402006/grant§9 с.15-18

 

 

 

6

Основи електротехніки

Безпальченко Н.Є.

Електричні кола постійного струму

Рівняння балансу потужностей.

1.        Робота і потужність електричного струму.

2.        Визначення активної, корисної та повної потужностей.

3.        Визначення коефіцієнту корисної дії.

Законспектувати §10 с.18-20,

виконати сам.роботу (див.Google Клас)

Підручник

Підручник

Електротехніка з основами промислової електроніки Китаев В.Є.,1994

https://www.twirpx.com/file/402006/grant

§10 с.18-20.

7

Професійна етика

Романенко Р.М.

БК.3 Володіння професійною етикою

Тема 3. Етика взаємовідносин у трудовому колективі

Трудовий колектив, його структура

Лекція

Дати визначення що таке трудовий колектив

http://p-for.com/book_274_glava_33_6.4._Prognozuvannja_ob%E2%80%99%D1%94mu_.html

8

Основи трудового законодавства

Онишко І.В.

Тема 10. Соці-альні гарантії та захист працівників

Контроль і відповідаль-ність за пору-шення зако-нодавства про зайнятість  населення

Контроль і відповідаль-ність за порушення законодавства про зайнятість  населення

Опрацювати матеріал параграфу № 8.9. Відповісти письмово на питання № 18 на с. 230.

П.І.Гнатенко. «Основи правознавства», навчальний посібник, 2004 р.