РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 3 «Кравець» (ТН) на 03.11.2020№ уро-ку

Предмет

ПІБ 
(викладача,
 майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Фізична культура

Савін О.В.

Модуль «Волейбол»

Повторення верхньої та нижньої передач

1.Загально-розвивальні вправи в русі та на місці.

2. Спеціальні вправи волейболіста.
3. Повторення верхньої та нижньої передач .

1.Виконати загально-розвивальні вправи.

2. Повторити спеціальні вправи волейболіста

2.Переглянути відео.

 

Використовувати інтернет-ресурси, Google Classroom, https://www.youtube.com,

https://www.youtube.com/watch?v=teVGZOQp2rs,

https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8

2

Охорона праці

Волошенко О.М.

Тема 3. Основи пожежної безпеки.    Вибухонебезпека виробництва і                 вибухозахист.

Урок №17. Пожежна техніка для захисту об'єктів Діагностичне тестування

1.     Протипожежна автоматика та пожежна сигналізація

2.     Пожежна техніка для захисту об'єктів

3.     Пожежна безпека під час виробничої практики у навчальних цехах підприємства

4.     Гасіння та профілактика пожеж на об'єктах галузі

 

Опрацюйте матеріал

Дайте відповіді на питання

1.Назвіть, які існують пожежні засоби.

2.Які бувають вогнегасники? 3.Приведіть приклад ручного пожежного інструменту.

4.Назвіть правила користування вогнегасниками.

5.Розкажіть про організацію пожежної охорони в галузі.

 

.Е.Винокурова, М.В.Васильчук, М.В.Гаман,

«Основи охорони праці»,

§ 3.8- 3.11

стор. 112-121

3

Основи галузевої економіки і підприємництва

 

 

Онишко І.В.

Виробнича діяльність підприємниць-ких структур

 

 

 

 

 

 

Підприємни-цький ризик

Поняття ризику; види підприємницьких втрат;

види ризиків

Опрацювати матеріал параграфу № 13.4. Записати схему на стр. 383, види ризиків на

стр. 388

Бобров В.Я. Основи ринкової  економіки і підприємництва , підручник,
2003 р.

4

Основи галузевої економіки і підприємництва

 

Онишко І.В.

Виробнича діяльність підприємниць-ких структур

 

Морально-етичні принципи підприємництва

Принципи підприємництва; службовий етикет

Опрацювати матеріал параграфу № 13.5. Скласти опорний конспект уроку, записати принципи підприємництва (стр. 391 - 392).

 

 

Бобров В.Я. Основи ринкової  економіки і підприємництва , підручник,

2003 р.

 

 

5

Охорона праці

Волошенко О.М.

Тема 4. Основи електробезпеки

Урок №18.

Вплив електричного струму на організм людини

1.Електрика промислова, статична і атмосферна.

2.Особливості ураження електричним струмом.

3.Вплив електричного струму на організм людини.

4.Електричні травми, їх види

Скласти опорний конспект.

Дайте відповіді на питання

1.Охарактеризуйте різні види електрики.

2.Назвіть особливості ураження електричним струмом.

3.Які Ви знаєте причини нещасних випадків?

 

Л.Е.Винокурова, М.В.Васильчук, М.В.Гаман,

«Основи охорони праці»,

§ 4.1-4.4

стор. 123-131

6

Основи  трудового законодавства

Онишко І.В.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Служба зайнятості

Поняття служби  зайнятості;

види  послуг служби зайнятості

Опрацювати матеріал параграфу № 8.2. на стр.194 – 200. Передивитися відео про роботу служби зайнятості. Записати види послуг, які надає ця служба.

 

1.                    


П.І.Гнатенко. «Основи правознавства», навчальний посібник, 2004 р.

7

Основи  трудового законодавства

Онишко І.В.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Види трудових правовідносин

Види трудових правовідносин

Опрацювати матеріал параграфу на стр. 202 – 203. Записати види трудових правовідносин.

П.І.Гнатенко. «Основи правознавства», навчальний посібник, 2004 р.

8

Інформац. техн.

Кравченко С.І.

Використання  інформаційних технологій для автоматизації виробництва

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.

https://sites.google.com/view/hmcinformatic/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97/%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80/3-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%81

 

Скласти опорний конспект

Письмово відповісти на питання:

1.     Що таке автоматизація технологічного процесу?

2.     Назвіть цілі автоматизації?