РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 20 «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» (ІІ курс) на 30.11.2020№ уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Технологія

Ганенко О.В.

Модуль ЛП-3.1

Технологія приготування розчинів, сухих сумішей

Вивчення технології приготування розчинів, сухих сумішей

Скласти конспект

Стр. 15-75 Власенко А.М., Плохій В.С., Аніщенко В.М. Лицювальник-плиточник: Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2008.-280

2

Технологія

Ганенко О.В.

Модуль ЛП-3.1

Види розчинів, які використовують для лицювання поверхонь і настилання підлоги.

Вивчення видів розчинів, які використовують для лицювання поверхонь і настилання підлоги.

Скласти конспект

Стр. 15-75 Власенко А.М., Плохій В.С., Аніщенко В.М. Лицювальник-плиточник: Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2008.-280

3

Матеріалознавство

Ганенко О.В.

Модуль ЛП-3.1.3

Керамічні плитки та їх класифікація. Виготовлення керамічних плиток.

Вивчення керамічних плитки та їх класифікація. Виготовлення керамічних плиток.

Скласти конспект

Стр. 200-274 Карапузов Є.К., Сохо В.Г., Остапченко Т.Є. Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник. – К.: Вища освіти, 2005. – 495 с. : іл

4

Матеріалознавство

Ганенко О.В.

Модуль ЛП-3.1.3

Технічні умови та державні стандарти на плитки, допустимі відхилення в розмірах.

Ознайомлення з технічними умовами та державними стандартами на плитки, допустимими відхиленнями в розмірах.

Скласти конспект

Стр. 200-274 Карапузов Є.К., Сохо В.Г., Остапченко Т.Є. Матеріали і технології в сучасному будівництві: Підручник. – К.: Вища освіти, 2005. – 495 с. : іл

5

Фізична культура

Гавричков М.В.

Модуль «Гімнастика»

№ 20

Гімнастика

ЗРВ. Виси та упори. Акробатика.  Розвиток гнучкості.

Виконати вправи на розвиток гнучкості.

https://www.youtube.com/watch?v=Nr1xGXf3GPg

6

Хімія

Гонтаренко І.М.

Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі.

Захист навчальних проектів

Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

Перспективи одержання полімерів з наперед заданими властивостями.

Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

Підготувати навчальний проект на одну із запропонованих тем, користуючись медійними джерелами.

Медійні джерела.

7

Технологія

Ганенко О.В.

Модуль ЛП-3.1

Складирозчинів.

Ознайомлення зі складами розчинів

Скласти конспект

Стр. 15-75 Власенко А.М., Плохій В.С., Аніщенко В.М. Лицювальник-плиточник: Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2008.-280

8

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Світ інформації та мас-медіа

Медіаринок та медіа-власність

Суспільні медіа; при-ватні медіа; державні медіа.

Опрацювати матеріал параграфу № 29.2
(стр. 145 – 146).

Які основні функції медіа в демократичній державі? (дайте письмову відповідь)

 

 

 

 

 

Васильків І.Д. «Громадянська освіта», рівень стандарту,

 2018 р.