РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 21 «Слюсар з ремонту с/г  машин та устаткування; Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорія А1, А2); Водій автотранспортних засобів категорії «С»» (ІІ курс)на 18.12.2020

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Математика

Бабич О.П.

Координати і вектори

Контрольна робота

1. Дії над векторами.

2. Скалярний добуток векторів.

3.Косинус кута між векторами.

Кут між векторами.

4. Умова перпендикулярності двох векторів.

5. Рівняння площини. 6. Рівняння сфери.

 

Виконати вправи: Початковий рівень

1.  № 778 (а), с. 192; Середній рівень

2. № 781 (а), с. 192; № 839, с. 205

Достатній рівень

3. № 842, с.205;

№ 841 (в, г)

на с. 205

Високий рівень

4. № 848 на с.205

Математика-2012,

Г. П. Бевз;

§ 24 - 26,

с. 189 – 209Головне в розділі 5

на с. 208 - 209

2

Укр. література

Зикова Т.Б.

Образне слово поетичного модернізму

Урок 23. Олександр Олесь (О.Кандиба).

§                     «Чари ночі» - перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій. Експресивне висловлювання патріотичних відчуттів («О, слово рідне! Орле скутий!...)

1.Прочитати підручник с.302-305, оформити короткий конспект в зошиті.

2. Прослухати текст віршів за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=Hm9i2e1b_rs,

https://www.youtube.com/watch?v=g3bTlLbrdrc

 

3. Вивчити напамять вірш «Чари ночі»

Українська література, рівень стандарту, 10 клас, Коваленко Л.Т., 2018

3

Громадянська освіта

Онишко І.В.

Світ інформації та мас-медіа

 

 

 

 

 

 

 

Медівграмот-ність

Медіаграмотність

 

Опрацювати матеріал параграфу № 32. Скласти конспект уроку.

Васильків І.Д. «Громадянська освіта», рівень стандарту,

2018 р.

 

 

 

4

Агротехнологія

Волошенко О.М.

Тема 11. Основи раціонального використання машин

Урок №31. Витpата палива i мастильних матеpiалiв та шляхи їх економії

1.Годинна i питома витрата палива та мастил.

2.Витрата палива на одиницю виконаної роботи

3.Шляхи економії палива та мастил

 

Складіть опорний конспект.

Скласти таблицю: Норми витрат пального для тракторів

Найменування груп машин

Марка (модель) машини

Норми витрат пального

кг/маш.-год.

л/маш.-год.

Трактори гусеничні

 

 

 

 

 

 

 

Трактори колісні

 

 

 

 

 

https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9645.epub/navPoint-7

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2014/october/issue-82/article-2625.html

https://i.factor.ua/law-312/section-1100/article-16009/

5

Історія України

Харченко В.Є.

Тема № 6

Україна в роки ІІ світової війни.

Урок №16

Вступ у війну СРСР. Радянізація Західної України

1. Радянізація Західної України

Дайте відповіді на питання: 202

Історія України: підручник для 10 кл. /О.Пометун, Н.Гуган. – К., 2018

6

Трактори

Волошенко О.М.

ІV цикл

Лабороторно-практичні роботи

Урок № 58.

Лабораторно - практична робота Будова та робота зчеплення карданних передач та проміжних з’єднань.

Вивчення будови та роботи карданних передач та проміжних з’єднань.

 

 

Скласти звіт про виконання лабораторно - практичної роботи

 

А.Ф. Головчук,

В.Ф. Орлов, О.П.Строков,  «Трактори»

стор. 65-75

7

Іноземна мова

Чорноштан В.М.

Communication Technologies

Інтернет

 

1. Робота зі словником

2.Веб терміни

3. Історія інтернета

 

1.впр.1 стр.1(в)

О. Карп’юк. Англійська мова 10 клас. Тернопіль . Астон 2018

8