РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 25«Зварник» (І курс)на 11.12.2020№ уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Технічне креслення

Безпальченко Н.Є.

Читання зображень деталей на кресленнях.

Нанесення розмірів і граничних відхилень.

1.        Числовим значенням граничних відхилень.

2.        Умовними позначеннями полів допусків.

3.        Умовними позначеннями полів допусків разом з зазначенням граничних відхилень.

Законспектувати

с.223-224, виконати сам.роботу

(див.Google Клас).

Підручник

Сидоренко В.К. Технічне креслення,2000

. с.182-184. https://biblioteka-cpto.ucoz.com/load/profesijna_pidgotovka/tekhnichne_kreslennja/sidorenko_v_k_tekhnichne_kreslennja/34-1-0-98

с.223-224

 

2

Економіка галузева

Онишко І.В.

Принципи формування іміджу ділової людини

 

Контрольний перевірочний урок

Контроль-ний пере-вірочний урок

Виконати завдання контрольної роботи.

Бобров В.Я. Основи рин-кової економіки і підприємни-цтва, 2003 р.

3

Математика

Бабич О.П.

Тригономет

ричні

функції

Радіанне вимірювання кутів

1. Означення тригонометричних функцій.

2. Таблиця значень тригонометричних функцій для деяких кутів.

3. Знаки тригонометричних функцій.

4. Знаки тригонометричних функцій.

5. Радіан.

6. Область визначення тригонометричних функцій

1. Опорний конспект:

Дати письмові відповіді

на запитання

1 – 4 на с. 95

«Перевірте себе»

2. Опрацювати:

а) презентацію на тему:

«Тригонометричні функції» ;

відео – ролик

на тему: «Тригонометричні функції»

( розміщені в

Google – класі)

б) § 11,  с. 91 – 94

в)  завдання 1 - 3

на с. 95 - 96

«Виконаємо разом»

3. Виконати усно:

№ 426, 427 на с. 96

4. Розв’язати:

№ 431, № 433,

№ 436, № 437,

№ 438 на с. 96 - 97

Математика-2013

Г. П. Бевз;

§ 10, 11

с. 84 – 90

с. 91 - 97

4

Фізична культура

Гавричков М.В.

Модуль «Гімнастика»

 

 

№ 36

Гімнастика

ЗРВ. Акробатика. https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzyU Розвиток сили та рухових якостей.

Виконати вправи на розвиток сили.

https://www.youtube.com/watch?v=-lxS5ogKMJY

5

Основи електр.

Безпальченко Н.Є.

Електричні кола змінного струму

Контрольний перевірочний урок

1.     Контрольна робота

Виконати контрольну

роботу

(див.Google Клас), повторити  §29,30с.55-59

 

Підручник

Електротехніка з основами промислової електроніки Китаев В.Є.,1994

https://www.twirpx.com/file/402006/grant

повторити §29,30с.55-59

6

Географія

Онацька І.В.

Загальна характери-тика Європи.

Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки.

1.Особливості економіки країн Європи.

2.Первинний сектор економіки. Добувна промисловість: основні райони видобування палива, рудної та нерудної сировини.

3.Сільське господарство. Лісове господарство.

1.Записати в зошит опорний конспект.

2.Відповісти на питання.

Підручник

Географія

10 кл. Т.Гільберг

7

Охорона праці

Волошенко О.М.

Тема №1.

Правові та організаційні основи охорони  праці

Урок№12.Контрольний  перевірочний  урок

Контрольна перевірочна робота

Виконати тестові завдання з теми: «Правові та організаційні основи охорони  праці»

 

Е.Винокурова, М.В.Васильчук, М.В.Гаман,

«Основи охорони праці», повторення стор. 7-65

8