РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 20 «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр» (ІІ курс) на 13.01.2021

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Географія

Онацька І.В.

Країни Африки.

Єгипет.

1.Місце країни в світі та регіоні.

2.Особливості сучасного розвитку країни.

3.Міжнародні зв’язки Ук-раїни з Єгиптом.

Виконати завдання, користуючись інструк-ційною карткою.

Підручник

Географія

10 кл. Т.Гільберг

2

Географія

Онацька І.В.

Країни Африки.

ПАР (Південно-Афри-канська Республіка).

1.Місце країни в світі та регіоні.

2.Особливості сучасного розвитку країни.

3.Міжнародні зв’язки Ук-раїни з ПАР.

Виконати завдання, користуючись інструк-ційною карткою.

Підручник

Географія

10 кл. Т.Гільберг

3

Фізика

Шапочка Н.О.

Молекулярна фізика та термодинаміка

Робота термодинамічного процесу. Перший закон термодинаміки

Адіабатний процес.

Опрацювати теоретичний матеріал та занотувати ОК за підручником §24

Т.М.Засєкіна Д.О.Засєкін Фізика 10 клас, 2018 р

4

Фізика

Шапочка Н.О.

Молекулярна фізика та термодинаміка

Теплові машини. Принцип дії теплових машин.  Цикл теплових машин.

ККД теплових машин. Необоротність теплових процесів. Ентропія

1)Опрацювати теоретичний матеріал та занотувати ОК за підручником §25-26

2) Розв’язати: впр 24, №1

Т.М.Засєкіна, Д.О.Засєкін Фізика 10 клас, 2018 р

5

Біологія

Онацька І.В.

Репродукція та розвиток.

 

 

 

 

1. Які механізми регенерації?

2. Які види та значення регенерації?

3. Які чинники впливають на процеси регенерації в організмі людини?

4. Стовбурові клітини та їхня роль у процесах регенерації.

Виконати завдання, користуючись інструк-ційною карткою.

Підручник

Біологія і екологія

10 кл. В.Соболь

6

Математика (алгебра)

Бабич О.П.

Показникова функція

Розв’язання вправ

1.Означення показникової функції.

2.Властивості та

графік показникової функції.

1. Опрацювати:

а) презентацію на тему:

«Показникова функція» (розміщена в Google – класі)

Означення, властивості, графіки та приклади записати в робочий зошит

б) завдання 2; 3

на с. 11 Математика-2019,

Г. П. Бевз

2.Виконати усно:

№ 6, с. 11

3. Розв’язати:

№ 21, 25 на с. 13

Математика-2019,

Г. П. Бевз;

§ 1,

с. 7 - 13

 

7

Інформатика

Кравченко С.І.

Проектування моделі бази даних

Структуризація та організація данних

https://stud.com.ua/77196/informatika/struktura_danih

 

Скласти опорний конспект.

Письмово відповісти на питання:

1.             Що таке структура даних ?

2.             Що таке атрибут ?

 

8