РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 25«Зварник» (І курс)на 22.03.2021

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

 

1

Математика

Бабич О.П.

Тригономет

ричні функції

Періодичність тригонометричних функцій.

Графіки тригонометричних функцій.

Властивості тригонометричних функцій.

1. Періодичність тригонометричних функцій.

2. Основні

властивості тригонометричних функцій.

3. Графіки тригонометричних функцій

1. Опорний конспект:

( робота з підручником )

- Основні

властивості тригонометричних функцій,

с. 112-113;

Таблиця на с. 113;

- Графіки тригонометричних функцій,

малюнки 68, 70,

71, 72

2. Виконати усно: завдання

№ 521 – 524

на с. 115

3. Опрацювати  завдання

№ 1 (а-в)

на с. 114 - 115

4. Розв’язати:

№ 527 (а) на с. 115;

№ 530 на с. 115

Математика-2013,

Г. П. Бевз;

§ 14,

с. 109 - 115

Математика-2013,

Г. П. Бевз;

§ 14,

с. 109 - 115

2

Технологія металів

Безпальченко Н.Є.

Обробка металів різанням

Лабораторно-практична робота№7 Свердління отворів

1.        Визначення свердління.

2.        Різальний інструмент при свердлінні,

його будова.

3.        Будова свердлильного верстату.

Виконати практичну роботу

(див. Googleclassroom), прочитати с.240-243

 

Підручник

Чумак М.Г.Матеріали та технологія машинобудування,2000

§15.3 с.240-243

https://raillook.com/download/materiali-ta-tehnologiya-mashinobuduvannya-m-g-chumak/

 

3

Біологія

Онацька І.В.

Спадковість і мінливість.

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.

1.Що є предметом досліджень молекулярної генетики?

2.Які особливості організації молекулярно­генетичних досліджень спадковості?

3.Яке значення найпоширеніших молекулярно­

генетичних методів?

1.На основі презентації скласти опорний конспект і заповнити таблицю.

Інтернетресурс

Підручник

Біологія і екологія

10 кл. В.Соболь

 

4

Техн. креслення

Безпальченко Н.Є.

Складальні креслення

Практична робота: Виконання креслень шпонкових з’єднань

1.        Визначення та призначення шпонкових з’єднань

2.        Зображення на кресленні  шпонкових з’єднань

Виконати практичну роботу

(див. Googleclassroom), прочитати с.394-400

Підручник

Сидоренко В.К. Технічне креслення,2000

С.394-400

https://biblioteka-cpto.ucoz.com/load/profesijna_pidgotovka/tekhnichne_kreslennja/sidorenko_v_k_tekhnichne_kreslennja/34-1-0-98

 

5

Всесвітня історія

Кузнецова Н.В.

Розділ ІІІ

Провідні держави світу у міжвоєнний період

 

Радянський Союз. Особливостікомуністичногототалітарного режиму. (продовження)

1. Встановлення сталінізму

2. Спланована модернізація

3.  Сталінська «колективізація»

4. Ствердження адміністративно-командної системи

5. Масовий терор

1. Скласти опорний конспект

§ 14 -  ст.90-93

(І.Щупак Всесвітня історія 10 клас. Оріон 2018)

(Письмово в зошит)

 

2.Поясніть значення понять:

(письмово в зошитах)

Індустріалізація —

Кооперація —

Колективізація —

Репресії

Терор -

Номенклатура —

3. Надайте коротку характеристику діяча

 

Йосип Віссаріонович Сталін (Джугашвілі) (1878-1953 рр.)-

 

4. Вкажіть події до наведених дат:

 

1932-1933 рр. -

1937-1938 рр.  -

 

8. Підготувативідповіді на запитання  № 6-10на ст.97

 

Підручник

https://history.vn.ua/pidruchniki/world-history-10-class-2018-sshypak/14.php

 

 

Відео урок

1.

https://www.youtube.com/watch?v=RQaRjmv7H28

 

2.

https://www.youtube.com/watch?v=qh3jYbIzSVw

3.

https://www.youtube.com/watch?v=Zlx2lJZjblY

4.

https://www.youtube.com/watch?v=YlTrSNC5DZU

 

2.Тести

https://naurok.com.ua/test/start/33180

 

3.Відповідності

https://naurok.com.ua/test/forsovana-industrializaciya-kolektivizaciya-33180/match

 

 

 

 

 

6

Укр. література

Семенюк І.О.

Література  ХХ  ст.

М.Коцюбинський.Життя  і  творчість  письменника.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-i-tvorchist-mihayla-kocyubinskogo-85267.html

 

Хронологічна  таблиця  «Життя  і  творчість  письменника». (письмово  у  зошитах)

 

Прочитати  повість   «Тіні  забутих  предків». (ст.158-163)

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3359

https://www.youtube.com/watch?v=w3txiuW0uLo

 

Л.Коваленко. Українська  література. 10 клас. Рівень  стандарту.  Київ  «Оріон» 2018 р.

https://www.youtube.com/watch?v=BS9JTAyLqxs

 

 

 

7

Основи техн. мех.

Безпальченко Н.Є

Механічні випробування металів

 

 

 

 

 

Випробування металів на втому

1.        Причини виникнення втомлюваності.

2.        Способи визначення втомлюваності.

3.        Схема випробування на втому.

4.        Визначення втомлюваності металів.

Виконати практичну роботу(див. Googleclassroom),

прочитати

§1.5 с.24-25

 

 

Підручник

Чумак М.Г.Матеріали та технологія машинобудування,2000

§1.5 с.24-25

https://raillook.com/download/materiali-ta-tehnologiya-mashinobuduvannya-m-g-chumak/

 

8