РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 25«Зварник» (І курс)на 02.04.2021

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Географія

Онацька І.В.

Країни Європи.

Росія

1.Місце країни в світі та регіоні.

2.Особливості сучасного розвитку країни.

3.Міжнародні зв’язки України з Росією.

1.Виконати завдання, користуючись презентацією.

Підручник

Географія

10 кл. Т.Гільберг

2

Історія України

Харченко В.Є.

Тема №2 Початок Української революції

Урок №16 Доба Директорії.

1. Утворення Директорії. Відновлення УНР. 2.Трудовий конгрес.

Виконати завдання ст.98

Історія України: підручник для 10 кл. /О.Пометун, Н.Гуган. – К., 2018

3

Інформатика

Кравченко С.І.

Системи керування базами даних

Упорядкування, пошук і фільтрування даних.

Підручник: «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.

Скласти опорний конспект с. 95

Письмово відповісти на питання:

1. Що таке сортування ? Як втконати сортування за даними одного з полів ?

2. Як відмінити сортування ?

 

4

Фізична культура

Гавричков М.В.

Модуль «Волейбол»

 

№ 63

Волейбол

ЗРВ. Спеціальні вправи волейболіста. https://www.youtube.com/watch?v=fKLLEMYk4NUВерхня подача м’яча.

 

 

 

 

Переглянути відео. Виконати вправи на розвиток стрибучості.

https://www.youtube.com/watch?v=I8NC_tjmSJA

5

Основи технічної механіки

Безпальченко Н.Є.

Механічні випробування металів

Лабораторна робота№2 Випробування металів на ударну в’язкість

1.        Визначення ударної в’язкості.

2.     Маятниковий копр,його будова.

3.        Зразки для випробування.

4.        Суть випробування та формула розрахунку ударної в’язкості.

Виконати практичну частину роботи.

(див. Googleclassroom)

, читати с. 25

Підручник

Чумак М.Г.Матеріали та технологія машинобудування,2000

С.25

https://raillook.com/download/materiali-ta-tehnologiya-mashinobuduvannya-m-g-chumak/

6

Електротехніка з основами промислової електроніки

Безпальченко Н.Є.

Основи промислової електроніки

 

 

Опрацювати та вивчити конспект (див. Googleclassroom),

с.207-216

Підручник

Електротехніка з основами промислової електроніки Китаев В.Є.,1994

https://www.twirpx.com/file/402006/grant

§96,97

с.207-216

7

Охорона праці

Волошенко О.М.

Тема №5.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Урок № 27

Надання першої допомоги в разі, опіку, обмороження, електричного удару

Надання першої допомоги в разі, опіку, обмороження.

Надання першої допомоги в разі, електричного удару

Скласти опорний конспект.

Дайте відповіді на питання

Як надати першу допомогу при ураженні електричним струмом?

Назвіть ознаки опіків та способи надання першої допомоги.

Назвіть ознаки обмороження  та способи надання першої допомоги.

 

 

Підручник

«Основи охорони праці»,

Л.Е.Винокурова, М.В.Васильчук, М.В.Гаман,

§ 6.5,

стор. 211-217

8