РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 25«Зварник» (І курс)на 05.04.2021

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Математика

Бабич О.П.

Тригономет

ричні функції

Найпростіші тригонометричні рівняння

1. Означення тригонометричних рівнянь.

2. Формули розв’язків найпростіших тригонометричних рівнянь.

1. Опорний конспект

Дати відповідь на запитання

4 - 5, с. 142

« Перевірте себе»

2.Опрацювати:

а) § 18,

с. 137 – 142;

б)Записати в зошит

окремі випадки розв’язання найпростіших тригонометричних рівнянь малюнок

96 (а, г) та

загальні формули;

в)вивчити

формули розв’язків найпростіших тригонометричних рівнянь;

таблиця на с. 140;

г) завдання 1 (а, б) с. 142 – 143;

д) презентацію та відео – ролик на тему:

«Тригонометричні рівняння»

(презентацію та відео  розміщено в Google – класі)

3. Виконати усно: № 654 – 656

на с. 144

4. Розв’язати:

№ 658 – 660

на с. 144

Математика-2013,

Г. П. Бевз;

§ 18,

с. 137 - 145

 

2

Технологія металів

Безпальченко Н.Є.

Зварювання та споріднені технології

Фізична сутність, класифікація і характеристика видів зварювання.

1.        Визначення зварюваності, її сутність.

2.        Класифікація видів зварюваності, їх характеристика

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати конспект (див. Googleclassroom), прочитати с.162-165

 

Підручник

Чумак М.Г.Матеріали та технологія машинобудування,2000

с.162-165

https://raillook.com/download/materiali-ta-tehnologiya-mashinobuduvannya-m-g-chumak/

3

Біологія

Онацька І.В.

Спадковість і мінливість.

Гени структурні та регуляторні.

1. Як організована діяльність генів?

2. Яке значення має регуляція активності генів для клітин?

3. Як регулюється активність генів в еукаріотичній клітині?

 

1.Виконати завдання, користуючись презентацією.

Інтернетресурс

Підручник

Біологія і екологія

10 кл. В.Соболь

4

Технічне креслення, допуски та технічні вимірювання

Безпальченко Н.Є.

Складальні креслення

Позначення однакових зварних швів

1.     Позначення однакових зварних швів на кресленні.

Вивчити позначення однакових зварних швів на кресленні(див. Googleclassroom), прочитати с.419-425

Підручник

Сидоренко В.К. Технічне креслення,2000

с.419-425

https://biblioteka-cpto.ucoz.com/load/profesijna_pidgotovka/tekhnichne_kreslennja/sidorenko_v_k_tekhnichne_kreslennja/34-1-0-98

5

Всесвітня історія

Кузнецова Н.В.

Розділ 6: Передумови ІІ світової війни.

 

Процес утворення вогнищ війни на Далекому Сході, Африці та Європі. Формування блоку агресивних держав осі Рим ― Берлін ― Токіо. Наслідки політики «умиротворення».

 

1. Спроби перегляду версальсько-вашингтонської системи міжнародних договорів

2. Експансія Італії. напад на Ефіопію

3. Початок японської агресії

4. Неефективність діяльності Ліги Націй

5. «Вісь Берлін - Рим - Токіо»

 

 

1. Скласти опорний конспект

§ 25-(І.Щупак Всесвітня історія 10 клас. Оріон 2018)

(Письмово в зошит)

2.Вкажіть події до наведених дат  :(письмово в зошитах)

 

1931 р. -….

1935 р. -…..

1936 р. -….

жовтень 1935 - травень 1936 рр. -….

23 жовтня 1936 р. -……

листопад 1936 р. -……

березень 1938 р. -……

вересень 1938 р. -….

4. Підготувати   відповіді на запитання №1-7 154

 

.

 

 

Підручник

 

https://uahistory.co/pidruchniki/world-history-10-class-2018-sshypak/25.php

 

1.

Відео урок

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1gmWMHhFJw

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCAcdocVEZA&t=20s

 

https://www.youtube.com/watch?v=GVe-jbkUnEQ

 

6

Укр. мова

Семенюк І.О.

Орфоепічна   норма

Перенесення  слів із  рядка  в  рядок

https://www.youtube.com/watch?v=nw_NoJkm12E

 

Параграф  45, ст.134-137.

Впр.  481, 482, 483 (усно)

Параграф 45, ст.134-137 (виписати  правила  на  ст. 136)

Впр. 485, 486 (пис.)

Н.Б.Голуб. Укр.мова, Рівень  стандарту. 10 клас, Київ, 2018 р.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-desyatomu-klasi-pravila-perenosu-sliv-iz-ryadka-v-ryadok-112251.html

 

7

Основи технічної механіки

Безпальченко Н.Є

Поняття про механізми і машини.

Деталі машин та вимоги до них.

1.        Основні вимоги до деталей машин, їх визначення.

2.        Додаткові вимоги деталей машин.

Вивчити основні та додаткові вимоги до деталей машин (див. Googleclassroom),

прочитати

§1.1 с.9-10

 

 

С. Г. Карнаух, М. Г. Таровик ДЕТАЛІ МАШИН КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів технічних спеціальностей,2017http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/Курс%20лекцій%20Деталі%20машин.pdf

8