РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
в групі № 25«Зварник» (І курс)на 19.04.2021

 № уро-ку

Предмет

ПІБ  (викладача, майстра в/н)

Назва розділу

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Завдання

Рекомендована література

1

Фізична культура

Гавричков М.В.

Модуль «Волейбол»

 

69

Волейбол

ЗРВ. Спец. вправи. Подача м’яча. Блокування м’яча.https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ

Переглянути відео. Виконати вправи на розвиток спритності.

https://www.youtube.com/watch?v=94_tdxiFTlQ

2

Технологія металів

Безпальченко Н.Є.

Електрофізичні та електрохімічні способи обробки металів

Сутність, класифікація та характеристики електрофізичних способів обробки металів

1.        Сутність та характеристики електрофізичних способів оброки металів(електроісктовий метод, електроімпульсний, ультразвуковий, обробка лазером.)

Законспектувати та вивчити (див.Googleclassroom), прочитати с.172-174

 

Підручник

Чумак М.Г.Матеріали та технологія машинобудування,2000

с.172-174

https://raillook.com/download/materiali-ta-tehnologiya-mashinobuduvannya-m-g-chumak/

3

Громад. освіта

Онишко І.В.

Демократичне суспільство та його цінності

 

 

 

 

 

 

 

Громадянська участь в житті суспільства

Громадянин у демокра-тичнійдер-жаві; куль-тура грома-дянськості; адвокація і волонтерст-во

Опрацювати матеріал в Googlclass. Прочитати параграф № 23. Письмово дайте відповідь на питання: які основні прояви активної громадянської позиції?

Васильків І.Д. «Громадянська освіта»,  рівень стандарту,

2018 р.

 

 

 

 

 

4

Техн. креслення

Безпальченко Н.Є.

Електрофізичні та електрохімічні способи обробки металів

Сутність, класифікація та характеристики електрофізичних способів обробки металів

2.        Сутність та характеристики електрофізичних способів оброки металів(електроісктовий метод, електроімпульсний, ультразвуковий, обробка лазером.)

Законспектувати та вивчити (див.Googleclassroom), прочитати с.172-174

 

Підручник

Чумак М.Г.Матеріали та технологія машинобудування,2000

с.172-174

https://raillook.com/download/materiali-ta-tehnologiya-mashinobuduvannya-m-g-chumak/

5

Ел. з осн. пром. ел.

Безпальченко Н.Є.

Основи промислової електроніки

Лаборатора робота: Дослідження тиристора

1.        Будова, призначеня, принцип дії тиристора.

2.        Дослідження тиристора

Виконати роботу згідно інструкційної картки (див. Googleclassroom),

Повторити с.216-218

Підручник

Електротехніка з основами промислової електроніки Китаев В.Є.,1994

https://www.twirpx.com/file/402006/grant

с.216-218

6

Укр. література

Семенюк І.О.

Література  ХІХ ст.

О.Кобилянська.

Новела «Impromtuphantasie» (Фантазія-експромт)

Прочитати  новелу «Impromtuphantasie» (Фантазія-експромт)

https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=17867

https://dovidka.biz.ua/fantaziia-ekspromt-analiz/

 

Письмовий  аналіз  новели

Л.Коваленко. Українська  література. 10 клас. Рівень  стандарту.  Київ  «Оріон» 2018 р.

https://www.youtube.com/watch?v=C-yY2V_w5Gg

https://www.youtube.com/watch?v=oKWG-BPwsXU

 

7

Електр. з осн. пр. ел.

Безпальченко Н.Є

Основи промислової електроніки

Лаборатора робота: Дослідження схеми випрямляча

1.        Мостова схема випрямляча.

2.        Дослідження вихідних параметрів випрямляча при закритому та відкритому станах.

Виконати роботу згідно інструкційної картки (див. Googleclassroom),

Повторити с.216-218

Підручник

Електротехніка з основами промислової електроніки Китаев В.Є.,1994

https://www.twirpx.com/file/402006/grant

с.216-218

8