1

  , , ,

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-tekhnologya-vigotovlennya-stolovo-postlno-blizni-shtor-lambrekenv-ta-aksesuarv-avt-tsarova--s/

2

 .

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-kravets-tekhnologya-vigotovlennya-odyagu-avt-batrachenko-n-v-zaryazhko--v/

3

- "" ;

 

http://chorna.website/

4

ò

² Ͳ

 

http://tc-1.pto.org.ua/index.php

5

. . , . . ²

. . ͪ

ò

http://eduspanpal.ucoz.ua/Library/tekhnologija_vigotovlennja_zhinochogo_odjagu.pdf

6

..

 

https://www.twirpx.com/file/814249/

 

.., ..

 

https://www.twirpx.com/file/1361352/

 

https://sites.google.com/view/torgaeva/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3%D1%83