1

" " .., dz .., .., .., .., ..

 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-osnovi-perukarsko-spravi-gorbatyuk-na-znchenko-o-otkidach-g-maznchenko-yuf-dirkonos-om-chunyak-g/

2

в ʲ ² ( . .

 

https://drive.google.com/file/d/0B3De6EFuqPDFYlpjQnM2aVVic2M/view

3

" Ͳв ò   в "

 

http://tc-2.pto.org.ua/

4