Набродов В.З.

Допуски, посадки та технічні вимірювання. підручник

 

 

 http://www.e-litera.com.ua/dopusky-posadky-ta-tekhnichni-vymiriuvannia/

 

 

Власенко А.В.  Матеріалознавство та технологія металів. підручник

 

 

http://www.e-litera.com.ua/materialoznavstvo-ta-tekhnolohiia-metaliv/

 

 

Кисликов В. Ф., Лущик В. В.

Будова й експлуатація автомобілів. підручник 

 

 

https://eknigi.org/tehnika/162725-budova-j-ekspluataciya-avtomobiliv.html

 

Правила дорожнього руху

 

http://libupal.pto.org.ua/index.php/en/52-third-category-3/144-pdd

 

Будова автомобіля

 

 

http://libupal.pto.org.ua/index.php/en/

 

Макієнко М. І. 

Загальний курс слюсарної справи.

підручник

 

 

https://raillook.com/download/zagalnij-kurs-slyusarnoyi-spravi-m-i-makiyenko/

        

Винокурова Л.Є.

 Основи охорони прац. підручник

 

 

http://spb.in.ua/images/Dowloading/vinokurova%20osnova%20ohoroni%20praci.pdf

Гуменюк І.В.

Обладнання та технології зварювальних робіт. підручник

 

 

https://vseosvita.ua/library/obladnanna-ta-tehnologii-zvaruvalnih-robit-6408.html

Лудченко О. А.

 Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів.

підручник

 

 

http://uareferats.com/index.php/book/details/322

Підручник «Трактори», А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П.Строков

 

https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOakE4ZXMyZk5lRTQ/view

Електронний підручник "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ"

 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/Teoria%20Zmist.htm

Кухар; Пекар; Кондитер

(Збірники рецептур, підручники, технологічні карти та ін.)

 

http://book4cook.in.ua/?cat=96

«Технологія приготування їжі»

http://book4cook.in.ua/?cat=10

«Устаткування підприємств громадського харчування»

http://book4cook.in.ua/?cat=11

 «Будова й експлуатація автомобілів»

https://mvpuatb-web.sharepoint.com/Documents/Budova%20jj%20ekspluataciya%20avtomobiliv.pdf

«Будова автомобіля»

http://mechanic.pto.org.ua/

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ "ЕЛЕКТРОДУГОВЕ ЗВАРЮВАННЯ"

https://mega.nz/#F!JXg3EKaT!ksiODI_HRwnDcigaThWiLA

"Матеріалознавство"

з професії             "Електрогазозварник"

https://mega.nz/#F!cDYHQABA!85SgZCl_nAViF15H11et4Q

«Матеріалознавство та технологія металів»

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-materaloznavstvo-ta-tekhnologya-metalv-avt-vlasenko-a-m/

 

«Допуски, посадки та технічні вимірювання» 

 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-dopuski-posadki-ta-tekhnchn-vimryuvannya-avt-nabrodov-v-3/

«Основи охорони праці»

http://book4cook.in.ua/?cat=33

«Малярні та штукатурні роботи»

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-10/5.htm

«Технологія опоряджувальних робіт»

http://decorator.pto.org.ua/

 «Технологія виготовлення столової, постільної білизни, штор, ламбрекенів та аксесуарів»

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-tekhnologya-vigotovlennya-stolovo-postlno-blizni-shtor-lambrekenv-ta-aksesuarv-avt-tsarova--s/

 «Кравець. Технологія виготовлення одягу»

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-kravets-tekhnologya-vigotovlennya-odyagu-avt-batrachenko-n-v-zaryazhko--v/

«Розробка, виробництво, конструктивні особливості нової сільськогосподарської техніки»

 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-rozrobka-virobnitstvo-konstruktivn-osoblivost-novo-slskogospodarsko-tekhnki-avt-skripnik-v-/

Лівінський О.М. Опоряджувальні роботи.

http://lib.pto.org.ua/index.php/26-second-category/113-tekhnolohiia-oporiadzhuvalnikh-robit

 

Технологія  кам`яних робіт.Електроний підручник для ПТНЗ.

http://lib.pto.org.ua/index.php/26-second-category/114-technology-stone-works

 

Іщенко І.

Камні роботи.

 

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-20/index.htm

 

Білоусов Є.,Вершиніна О. Малярні та штукатурні роботи.

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-10/default.htm

 

Доцяк В.

Технологія приготування Їжі з основами товарознавства продовольчих товарів.Частина 1.

http://book4cook.in.ua/?p=1415

 

Доцяк В.

 Технологія приготування Їжі з основами товарознавства продовольчих товарів.Частина 2.

http://book4cook.in.ua/?p=1418

 

Зайцева Г., Горпинко Т. Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів.

http://book4cook.in.ua/?p=1

 

Доцяк В.

 Українська кухня.

http://book4cook.in.ua/?p=296

 

Шумило Г.

Технологія приготування їжі.

http://book4cook.in.ua/?p=235

 

Саєнко Н., Волошенко Т. Устаткування підприємств громадського харчування.

http://book4cook.in.ua/?p=244

 

Підручник

"Основи розробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням" Онофрейчук Н.В.

 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-osnovi-rozrobki-ta-programuvannya-na-verstatakh-z-chislovim-programnim-keruvannyam-onofreychuk-nv/

Підручник «Матеріалознавство та технологія металів»

(авт. Власенко А. М.)

 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-materaloznavstvo-ta-tekhnologya-metalv-avt-vlasenko-a-m/

Навчальний посібник "Основи слюсарної справи" Попов А.Ф., Пахар Т.В., Паржницький О.В., Шулепіна Г.Ю.

Навчальний посібник "Токарна справа. Частина І" Базь О.С., Захаренко Г.С.

 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-osnovi-slyusarno-spravi-popov-af-pakhar-tv-parzhnitskiy-ov-shulepna-gyu/

 

 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-tokarna-sprava-chastina--baz-os-zakharenko-gs/