1

. ., . .

.  

 

 

https://eknigi.org/tehnika/162725-budova-j-ekspluataciya-avtomobiliv.html

 

2

 

http://libupal.pto.org.ua/index.php/en/52-third-category-3/144-pdd

 

3

 

 

http://libupal.pto.org.ua/index.php/en/

 

 

. .

  .

 

 

http://uareferats.com/index.php/book/details/322

 

, .. , .. , ..

 

https://drive.google.com/file/d/0Bxu_XzXCe6VOakE4ZXMyZk5lRTQ/view

 

, ,

 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-rozrobka-virobnitstvo-konstruktivn-osoblivost-novo-slskogospodarsko-tekhnki-avt-skripnik-v-/

 

"" .., ..

 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-agrotekhnologya-lutsyuk-v-shamralyuk-ol/

 

"Ѳʲ "

 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/Teoria%20Zmist.htm