1

" . " .., ..

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidrucnnyky-posibnyky-profosvita/Navch-posibnyk-tokarna-sprava-chastyna1-Baz.pdf

2

,

http://bcpl.pto.org.ua/index.php/component/k2/itemlist/category/198-textbook-1

3

, (. . 3.)

 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-dopuski-posadki-ta-tekhnchn-vimryuvannya-avt-nabrodov-v-3/

 

4

(. . .)

 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-materaloznavstvo-ta-tekhnologya-metalv-avt-vlasenko-a-m/

5

. ò. 2

 

http://turner2.pto.org.ua/

6

. ò. 3

 

http://turner3.pto.org.ua/

 

7

. ò. 4

 

http://turner4.pto.org.ua/

8

..

, .

 http://www.e-litera.com.ua/dopusky-posadky-ta-tekhnichni-vymiriuvannia/

10

..  .

 

http://www.e-litera.com.ua/materialoznavstvo-ta-tekhnolohiia-metaliv/

: , .JPG

 

 

" " ..

 

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/pdruchnik-osnovi-rozrobki-ta-programuvannya-na-verstatakh-z-chislovim-programnim-keruvannyam-onofreychuk-nv/